May 2010

20100530-reixia-4218 Sassello, IT
20100530-reixia-4211 Sassello, IT
20100528-nazario-4114 Genova, IT
20100528-nazario-4070 Genova, IT
20100528-nazario-3952 Genova, IT
20100528-nazario-3942 Genova, IT
20100528-nazario-3919 Genova, IT
20100522-matrimonio-anna-3889 Genova, IT
20100522-matrimonio-anna-3879 Genova, IT
20100522-matrimonio-anna-3845 Genova, IT
20100522-fiori-3808 Genova, IT
20100522-forti-3773 Genova, IT
20100517-fiori-3764 Genova, IT
20100517-fiori-3762 Genova, IT
20100515-acquedotto-3738 Genova, IT
20100501-portaerei-3693 Genova, IT
20100501-portaerei-3692 Genova, IT