Margetshöchheim, Bayern, Germany

20101008-meno-5491 Margetshöchheim, DE
20101008-meno-5485 Margetshöchheim, DE