Sassello, Liguria, Italy

20100530-reixia-4218 Sassello, IT
20100530-reixia-4211 Sassello, IT
20091011-beigua-1742 Sassello, IT
20091011-beigua-1724 Sassello, IT
20091011-beigua-1698 Sassello, IT