Ferry, Akershus, Norway

20120716-traghetto-9409 Ferry, NO
20120716-traghetto-9408 Ferry, NO